Vtme Vs na strnkch firmy Vostrack Karel. Ji 16 let se zabvme mont autopsluenstv (dve pod nzvem Halda) Hlavn na innost jsou autoalarmy, zmky adc pky, HF sady a autofolie. Zabezpeujeme osobn auta, dodvky, caravany i pracovn stroje. Dle montujeme imobilisery, provdme pskovn skel, centrln zamykn autoradia a ostatn autodoplky.Nejprodvanj zbo :

ca-1803
CA 1803 GSM GPS
Autoalarm informuje o napaden nejen akusticky, ale i pomoc sms a volnm. Na vozidle je mon dlkov ovldat imobilizaci a pomoc sms nebo internetu urit pesnou polohu. Doke evidovat knihu jzd a monitorovn nap. firemnch automobil. Umouje odposlech.
ca-1802
CA 1802 GSM
Autoalarm informuje o napaden nejen akusticky, ale i pomoc sms a volnm. Na vozidle je mon dlkov ovldat imobilizaci a pomoc sms nebo internetu urit piblinou polohu vozidla. Lze ho ovldat pomoc nov dodanho ovladae nebo originl dlkovm ovldnm.
defent lock
Defend Lock
Zmek k jeho zajitn sta rukou zatlait a pootoit zmkovou vloku. Odemen se provede otoenm kle, zmkov vloka se vysune.
parrot
Parrot 3100
Universln sada komunikujc s telefonem pomoc bluetooth technologie. Ovldn a pjem hovoru se provd tlatky pod displejem. Menu i hlas v etin.
folie
Autoflie
Folie - zadr a 63% slunenho tepla, podstatn sniuj oslnn, filtruj ultrafialov zen, psob esteticky, zpevuj autoskla a vytv tak innou bariru proti zlodjm, sniuj prhled do interiru vozu.
Copyright ©2008; http://www.vostracky.cz Návrh, tvorba a technické řešení: Libor Loskot; Všechna práva vyhrazena.