Zpět na nabídku

CA - 320


Autoalarm CA-320 "Akcent" je dalším z osvědčené řady vyráběné firmou Jablotron s.r.o. (pozn. pro vůz Škoda Fabia je určena verze CA-320FB)

Systém je určený pro ochranu všech vozů (s palubním napětím 12 V a ukostřeným mínusem) proti vykradení nebo zcizení. "Akcent" se snadno ovládá dálkovým ovladačem (možno až 3 ovladače). Přenos instrukcí z ovladače je chráněn tzv. plovoucím kódem - po každém použití mění vysílač a přijímač svůj kód = ochrana proti kopírování kódu ovladače a funkcí ANTISCAN = ochrana proti pokusům napodobit kód ovladače.

Plná plášťová ochrana vozu je zabezpečena spínači dveří, víka motoru, pátých dveří, případně víka zavazadlového prostoru. Prostorovou ochranu interiéru zajišťuje zabudovaný ultrazvukový detektor s automatikou citlivosti. Aby posádka vozu nebyla vystavena účinkům ultrazvukové energie, je detektor při jízdě blokován. Systém lze zajistit i s vypnutou prostorovou ochranou (zvíře ve vozidle apod.).

Součástí centrální jednotky autoalarmu je i otřesový detektor. Ten analyzuje mechanické vibrace a otřesy vozu. Způsob reakce je volitelný (varování nebo poplach). Otřesový detektor lze též zcela vyřadit.

Autoalarm má vestavěný detektor poklesu napětí, který způsobí poplach v případě zvýšení odběru proudu v hlídaném vozidle. Detektor se aktivuje až 10 minut po zajištění vozu (doběh ventilátoru), automaticky se také zablokuje v případě použití varovných blinkrů. I proudový detektor je možno zcela vyřadit.

Autoalarm má také dvojici univerzálních vstupů pro připojení přídavných snímačů. Jeden vstup reaguje na spojení s kostrou, druhý volitelně na spojení nebo rozpojení s kostrou, přičemž má nastavitelný způsob odezvy (varování nebo poplach) a může být vyřazen z hlídání dálkovým ovladačem.

V hlídacím stavu autoalarm plní též funkci imobilizéru. Tři nezávislé imobilizační okruhy (každý kontakt max. 15 A) mohou blokovat důležité funkce vozu (startér, palivové čerpadlo, vstřikovací čerpadlo apod.). Systém je chráněn proti náhodné aktivaci během jízdy.

Zapnutí a vypnutí autoalarmu je potvrzeno směrovými světly a volitelně sirénou, stav autoalarmu je pak indikován kontrolkou LED. Tato kontrolka má též funkci paměti poplachu (rozlišuje, který snímač jej způsobil).

"Akcent" poskytuje signály pro řízení centrálního zamykání (volitelná délka impulsů), k dispozici je též signál pro ovládání elektrického zavírání oken.

Systém má dva druhy reakce na napadení vozidla - varování = krátké houknutí a krátký signál směrových světel (0,5s) a poplach = siréna zní 30 vteřin, směrová světla blikají 1 minutu. Probíhající poplach je možno přerušit dálkovým ovladačem. "Akcent" také umožňuje připojit zařízení k bezdrátovému přenosu poplachu CA1802.

V případě ztráty dálkového ovladače je možné systém nouzově vyřadit skrytým tlačítkem VALET (volitelná funkce). Toto tlačítko se používá i pro servisní nastavování vlastností systému. Autoalarm je vybaven řadou dalších volitelných funkcí, které zpříjemňují obsluhu nebo zvyšují bezpečnost systému. Mezi tyto funkce patří AUTOIMO = automatické zapnutí imobilizéru v případě, že je klíček zapalování vypnut déle než 5 minut, REARM = znovuuzamčení v případě, že do 1 minuty po odjištění do vozu nenastoupíte. Funkce prodlužovače vnitřního osvětlení zjednodušuje přípravu k jízdě v noci. Dálkový ovladač umožňuje současným stiskem obou tlačítek vyvolat poplach PANIC (volitelná funkce).

ca320
Copyright ©2008; http://www.vostracky.cz Návrh, tvorba a technické řešení: Libor Loskot; Všechna práva vyhrazena.