atc lock
ATC - Lock
Nejpoužívanější zámek zajištující se zasunutím ocelové jehly do tělesa zámku. Odemčení se provede otočením klíče. Jehla se vysune, a uklidí do připraveného držáku.
defent lock
Defend Lock
Zámek k jehož zajištění stačí rukou zatlačit a pootočit zámkovou vložku. Odemčení se provede otočením klíče, zámková vložka se vysune.
construct
Construct
Zámek se zajišťuje zasunutím klíče a otočením vložky . Stejným způsobem se i odjistí. Nevysunuje se do prostoru.
Copyright ©2008; http://www.vostracky.cz Návrh, tvorba a technické řešení: Libor Loskot; Všechna práva vyhrazena.